Pop-art

Pop-art ? ruch artystyczny, którego nazwa wywodzi się od popular art (sztuki popularnej). Potocznie nazywana sztuką ludzi ? mieszkańców miast . Wzorcami estetycznymi dla jej twórców były przedmioty codziennego użytku (np. kojarzone z ruchem puszki po coca-coli i konserwach). Ruch narodzony w USA i Anglii w latach 60. XX wieku. Do reprezentantów pop-artu zaliczyć można m.in. A. Warhol?a, G. Segal?a, R. Rauschenberga.