Pocztówka

Pocztówka ? czyli kartka pocztowa z niemieckiego Correspondenz Karte, wprowadzona po raz pierwszy przez pocztę austrowęgierską; z początku bardzo prosta - jedna strona przeznaczona na korespondencję, a druga z miejscem na znaczek i adres, z czasem zdobiona pierwszymi rysunkami i napisami okolicznościowymi. Za najstarsze kartki uważane są m. in. kartki wydawane w czasie wojny prusko francuskiej w 1870 roku. Za prekursorów pocztówki uznaje się Heinrich?a Stephan?a i Emanuel?a Hermann?a.