Gerydon

Gerydon ? lekki, wysoki stolik na jednej nodze będący podstawą pod kwiaty, lampę, świecznik, lichtarz itp., najczęściej okrągły, ale również narożnikowy.