Patroni kategorii


Poradnik kolekcjonera

Czyszczenie srebra i stopów miedzi - metody konserwatorskie

Przedstawione poniżej metody i sposoby wykonania roztworów wymagają podstawowej wiedzy chemicznej i przestrzegania przepisów ochrony własnej oraz zapewnienia odpowiednich warunków do ich wykonania, a w szczególności dobrej...


Domowy sposób czyszczenia srebra

Problem z pojawiającymi się nalotami na powierzchni przedmiotów metalowych i nie tylko znany jest od dawna i jednakowo długo istnieją przeróżne metody ich usuwania. Aby przybliżyć ich przydatność względem dostępu do środków...