Dodaj ogłoszenie


 • Ogłoszenia obejmują wpis tekstowy z możliwością dodania

  trzech zdjęć
  o rozmiarze do 500 kb każde. • Ogłoszenia kupna i usługi będą wyświetlane przez okres

  12 miesięcy
  od dnia umieszczenia ogłoszenia przez

  Administratora • Ogłoszenia sprzedaży będą wyświetlane przez okres 3

  miesięcy
   od dnia umieszczenia ogłoszenia przez

  Administratora • Niedozwolone jest dodawanie linków WWW w treści

  ogłoszeń • Niedozwolone jest dodawanie ogłoszeń tematycznie

  niezwiązanych z branżą antykwaryczną / kolekcjonerską

 

 


Pamiętaj, że maksymalny rozmiar załącznika - zdjęcia wynosi 500 kb

Twój adres nie będzie udostępniany innym osobom