Secesja

Secesja ?kierunek w sztuce ok. 1890-1910 (szczytowy okres secesji przypadł na lata 1892-1902) z łacińskiego seccesio odejście; we Włoszech Stile Liberty, w Niemczech Jugendstil , we Francji i Anglii Art Nouveau.
Styl modernistyczny, będący oderwaniem od tendencji sztuki XIX wieku. W Polsce jeden z głównych nurtów plastyki w okresie Młodej Polski.
Cechy: asymetria, wertykalizm, linearyzm, dekoracyjność, skomplikowane układy kompozycyjne, roślinna ornamentyka.
Środki wyrazu: jasna kolorystyka, długa i falista linia, przechodzenie barw.