Pieta - wybitne dzieło Michała Anioła

Sztuka oraz rzemiosło wielokrotnie wykorzystują tematy sakralne. Do popularnych przedstawień należy między innymi scena trzymania w ramionach martwego Syna Bożego przez Matkę Bożą. To tak zwana pieta. Najsławniejsza pieta, znajdująca się w Watykanie, została stworzona w dobie renesansu przez Michała Anioła.

Pieta Michała Anioła

Renesans

Renesans, zwany też odrodzeniem, to epoka w kulturze europejskiej, obejmująca schyłek piętnastego stulecia i stulecie szesnaste. Renesans otwierający nowożytność, zaczął wracać do dorobku starożytności i go rozwijać. O ile w średniowieczu dominowała teologia i zwrot ku bóstwu, o tyle w starożytności i nowożytności skupiano się na filozofii oraz nauce i nastąpił zwrot ku ludzkości. Zresztą hasło renesansu brzmiało, że człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie ma prawa pozostawać mi obce. W sztuce odrodzenia stawiano na przedstawianiu ludzkiego aspektu piękna. Renesans, należący do tak zwanych nurtów apollińskich, okazał się bardziej prosty niż poprzedzający go patetyczny gotyk, a także bardziej statyczny niż następujący po nim dynamiczny barok.

Michał Anioł


Michał Anioł, a właściwie Michelangelo di Lodovico Buonarotti Simoni, należał do czołowych twórców renesansu. Żył w latach 1475-1564. Jego twórczość odbiła piętno zarówno na malarstwie i rzeźbie, jak też na architekturze i literaturze. Wśród jego najważniejszych dzieł wymienia się rzeźbę Dawida znajdującą się we florenckiej Galeria dell'Academia, freski znajdujące się w watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej, a także kopułę pokrywającą watykańską Bazylikę św. Piotra. W tej ostatniej znajduje się ponadto nieustannie robiąca wrażenie i podziwiana rzeźba Pieta. To jedna z czterech piet jego autorstwa, a jednocześnie jedyna tak popularna.

Pieta

Pieta to wizerunek przedstawiający pogrążoną w żałobie Matkę Bożą trzymającą w ramionach martwego Syna Bożego. Samo słowo pieta wywodzi się z języka łacińskiego oznaczając miłość zgodną z powołaniem. Na Ziemi istnieją miliony, jak nie nawet miliardy piet. Cztery z nich zaprojektował właśnie Michał Anioł. Za najważniejszą z nich uchodzi jednak ta, która znajduje się w Watykanie.

Pieta Michała Anioła w Watykanie

Pieta Michała Anioła w Watykanie znajduje się w Bazylice św. Piotra. Wykonany z marmuru monument liczy 174 centymetry wysokości. Przedstawia on Maryję, która trzyma martwego Jezusa Chrystusa. W przedstawieniu tym nie występuje nawet cień dramatyzmu, co ukazuje godzenie się z wolą Boga i wyższość miłości nad nienawiścią. Harmonia i elegancja podkreślają renesansowy charakter dzieła. Michał Anioł stworzył pietę watykańską u schyłku piętnastego stulecia.

Pieta Antonio Vanniego we Wrocławiu

Pieta Antonio Vanniego we Wrocławiu znajduje się w kościele Imienia Jezus. Dlaczego o niej wspominamy w temacie piety watykańskiej? Dlatego, że pieta wrocławska to jej wierna kopia! Co ciekawe, gdy w Watykanie doszło do napaści na pietę, to właśnie pieta z Wrocławia posłużyła jako wzorzec do rekonstrukcji wszelkich uszkodzeń. Antonio Vanni stworzył pietę wrocławską w dziewiętnastym stuleciu.

Reprodukcje religijnych dzieł sztuki oraz inne akcesoria i artykuły religijne znajdziesz na: https://www.holyart.pl

artykuł partnerski