Dzieje Polski na płótnach dawnych mistrzów - jak uczyć historii przez sztukę

Skomplikowana i wielowątkowa historia Polski doskonale pozwala się objaśnić za pomocą sztuki. Umożliwia to fascynujące malarstwo historyczne, które zamyka w swoich kadrach kompozycyjnych najważniejsze wydarzenia w dziejach kraju.

Powstanie listopadowe, Wzięcie Arsenału - Marcin Zalewski, fot. Kronika Dziejów

        Opowieści o Powstaniu Listopadowym snuje Wojciech Kossak (1856-1942) - wybitny polski malarz, czołowy przedstawiciel nurtu malarstwa batalistycznego i historycznego. Polskie powstanie wybuchło w 1830 roku przeciwko Imperium Rosyjskiemu, objęło w całości Królestwo Polskie oraz Wołyń, Żmudź i  Litwę (ziemie zebrane). Zakończyło się upadkiem w roku 1931. Kossak w swoim dziele "Olszynka Grochowska" przy pomocy pędza i nagromadzenia szczegółów buduje historyczną narrację. Dynamiczna kompozycja przedstawia widok na Batalion "Czwartaków" w szyku bojowym oraz sztab generała Chłopickiego podczas bitwy pod Grochowem stoczonej w 1831 roku. Starcie przedstawione przez Kossaka uchodzi za największą bitwę Powstania Listopadowego.

         Malarstwo historyczne to nie tylko batalistyka i spektakularne, pełne rozmachu przedstawienia bitew ale również ukazywanie mikrohistorii - wydarzeń historycznych oglądanych z perspektywy zwykłych ludzi. Doskonale pokazuje to Maksymilian Gierymski (1846 -  1874) - prekursor realizmu i przedstawiciel szkoły monachijskiej. Jego obraz "Rewizja nocna" to wspaniały patriotyczny nokturn z widokiem na polski dworek otoczony przez Kozaków dokonujących rewizji podczas Powstania Listopadowego. Artysta nie przedstawia sytuacji wprost, narrację zamienia na nastrojowe światło księżyca i oświetlenie domostwa. W ten sposób pozwala widzowi domyślać się dramatyzmu wydarzeń. Gierymski nie skupia się na polu walki ale na problemach konkretnych osób.

         Pierwszy rozbiór Polski  z 1773 r. to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii kraju. Wybitny polski malarz batalistyczny i historiozof Jan Matejko (1838 - 1893) na swoim obrazie "Rejtan. Upadek Polski" przedstawia wnętrze warszawskiego zamku. To tam w 1773 roku obradował sejm, który postanowił o podziale ziem polskich pomiędzy Austrię, Prusy i Rosję. Postać z prawej strony kompozycji w rozdartej na piersiach koszuli to Tadeusz Rejtan, który próbował zapobiec decyzji sejmu blokując wyjście z sali. Matejko swoje dzieło wzbogacił nieoczywistymi symbolami, między innymi toczącą się po podłodze monetą (symbolizującą korupcję), drewnianym sękatym kijem trzymanym przez Adama Ponińskiego zamiast laski marszałkowskiej (symbol bezprawnej konfederacji).

Bitwa pod Racławicami, fot. Kronika Dziejów
Bitwa pod Racławicami, fot. Kronika Dziejów

         Bitwę pod Racławicami doskonale przedstawia cykloramiczny obraz olejny, słynny ze względu na swoje wymiary, na którym uwieczniono jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej. Powstał w latach 1893 - 1893 malowany przez zespół malarzy pod kierunkiem mistrzów Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Wielka bitwa zamknięta w kadrze kompozycyjnym i narracyjny styl robią na widzu niezapomniane wrażenie. Płótno zaludnione setkami postaci zdaje się pulsować życiem. Artystyczna wizja bitwy przedstawia wydarzenia w sposób asynchroniczny czyli w jednym kadrze kompozycyjnym możemy obserwować wydarzenia, które rozegrały się w różnym czasie. Powstaniem Kościuszkowskim inspirował się również Józef Chełmoński (1849 - 1914) malarz i ilustrator, czołowy reprezentant realizmu w Polsce. "Modlitwa przed bitwą" to poruszające dzieło przedstawiające Kosynierów pogrążonych w modlitwie tuż przed Bitwą pod Racławicami. W 1794 roku wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki zwyciężyły Rosjan w bitwie o niepodległość.

         Historia malowana pędzlem, opowiedziana przy pomocy obrazów to doskonałe źródło wiedzy i wzbogacenie treści podręczników. Próby interpretacji kompozycji wielkich mistrzów mogą być inspiracją do odkrywania meandrów polskiej historii.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Kroniki Dziejów
dodatkowe źródła: culture.pl i artinfo.pl 

Artykuł zewnętrzny