Patroni kategorii


Aspekty prawne

Czy popełniam przestępstwo kupując kradziony antyk? Porady prawne cz. II

Z cyklu Doradca prawny odpowiada...Wielokrotnie krążąc pomiędzy stoiskami na giełdach staroci natrafiamy na kuszące okazje cenowe. Możliwość nabycia niezwykłego cymelium za ?psie pieniądze? stanowi dla kolekcjonera wymarzoną...


Prawo kolekcjonerskie - wstęp do porad prawnych

Poruszając kwestię prawa kolekcjonerskiego pragnę na wstępie zauważyć, że takiego terminu wcześniej nie stosowano. Stworzyłem to pojęcie na potrzeby serii porad prawnych udzielanych kolekcjonerom, antykwariuszom, właścicielom...


Zadania Departamentu Ochrony Zabytków

Do zadań własnych Departamentu Ochrony Zabytków należy:

1. wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków; 2. opracowywanie projektu "Krajowego programu ochrony...


Ustawa o podatku od towarów i usług

Wyciąg z USTAWYz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Rozdział 4Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotówkolekcjonerskich i antyków

Art. 120.1. Na potrzeby stosowania...


Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

USTAWAz dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiRozdział 1Przepisy ogólneArt. 1.Ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasadytworzenia krajowego programu ochrony...