Tomasz Żur

Tomasz Żur

Tomasz Żur - archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizacja: osadnictwo późnego antyku na ziemiach polskich (I- V w. n.e.). W pracy zawodowej zajmował się ratowniczymi badaniami archeologicznymi na terenie całej Polski, projektami badawczymi w dolnośląskich muzeach w zakresie opracowywania zabytków ceramicznych oraz zadaniami z zakresu ochrony zabytków: ewidencjonowanie oraz programy opieki nad zabytkami.

Aktualnie prowadzi antykwariat Old Stuff, oferując szeroki wachlarz - głównie ceramicznych i szklanych - przedmiotów kolekcjonerskich oraz zabytkowych. Pasjonat historii regionu, historii sztuki i rzemiosła ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów ceramicznych i szklanych. Miłośnik podróży, zwiedzania i dobrego kina.

Publikacje autora na łamach portalu Kochamantyki.pl:

"Śląskie szkło - zarys historii"

 "HUTA JÓZEFINA w Szklarskiej Porębie" 

"Huta szkła Fritza Heckerta w Piechowicach" 

Inne publikacje autora:

Baron J., Skolasiński Ł., Żur T. 2010, Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza we Wrocławiu Żernikach, Sprawozdania Archeologiczne t. 62, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 381-413.

Żur T. 2014, Ceramika naczyniowa z osady kultury łużyckiej w Grzybianach, (w :) J. Baron, T. Stolarczyk (red.), Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy, Legnica-Wrocław, 205-301.

Żur T. 2014, Podstawowe informacje o stanowisku, (w :) P. Bobrowski (red.), Badania archeologiczne na terenie ?Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie, POLDER?, Poznań-Wrocław, 155-169, 225-235, 235-241, 247-275.

Baron J., Diakowski M., Sady A., Sielicka K., Stolarczyk T., Żur T. 2015, Small village, big change: a lake site at Grzybiany in south-western Poland at the dawn of the Iron Age, M. Trefny (red.), The Early Iron Age in Cetral Europe, 134-148.

Sielicka K., Żur T., 2019, Szkło śląskie do 1945 roku, Kłaczyna.