KUNSZT Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Jacek Palka

Firma KUNSZT znajduje się w Gdyni. Oferujemy usługi związane z konserwacją i dokumentacją dzieł sztuki. Wykonujemy:

-KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ

-DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ I FOTOGRAFICZNĄ DZIEŁ SZTUKI: 

-DOKUMENTACJE FOTOGRAFICZNE POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO, STANU ZACHOWANIA OBIEKTÓW. 

-KOSZTORYSY PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH. 

-PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH. 

-PRACE STUDIALNO-HISTORYCZNE.

-EWIDENCJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH.

-BADANIA KONSERWATORSKIE (PRACE ODKRYWKOWE, ZDJĘCIA MIKROSKOPOWE WARSTW MALARSKICH, ZDJĘCIA UV, ZDJĘCIA VIS).

kontakt: [email protected]

e-mail:pracowniakunszt[at]gmail.com

telefon:-

adres:Świętego Wojciecha 7/34

 81-347 Gdynia

Kategoria:Konserwacja i renowacja