Patroni kategorii

XX wiek - złoty okres kartki pocztowej

Grudziądz fot. redakcja

Publikacja: 10.04.2010

Wiek XX jest złotym okresem dla ilustrowanej karty pocztowej, która zdobywała uznanie już w latach 70- tych XIX stulecia. Na fenomen karty pocztowej złożyło się wiele czynników. Przełom stuleci był czasem zmian w strukturze społecznej i okresem dalszego rozwoju przemysłu. Rozwój turystyki, tworzenie nowych tras komunikacyjnych, szczególnie kolejowych oraz wprowadzenie urlopów i zwiększenie możliwości finansowych szerszych warstw społeczeństwa, wpływało na dużą ruchliwość społeczną, a tym samym na zapotrzebowanie na kartki pocztowe.

Pocztówka znalazła uznanie wśród dużej grupy ludzi, opuszczających swoje domostwa w poszukiwaniu pracy czy też w celach turystycznych. Kartka pocztowa była łatwą i tanią formą przekazywania krótkich informacji. Mogła także pokazać miejsca, w którym aktualnie znajduje się nadawca. Dla wielu turystów stanowiła ona niedrogą pamiątkę dokumentującą pobyt w ciekawym miejscu. W 1903 r. pocztówka była najtańszą, najwygodniejszą i najpowszechniejszą formą komunikacji międzyludzkiej, a także stała się pasją kolekcjonerską dla wielu osób z różnych kręgów społecznych.

Od początku prym w wydawaniu pocztówek wiodły Niemcy. W 1901 r. wydano tam ok. 88 mln kart pocztowych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawało 187 sztuk rocznie. Praktycznie każda miejscowość miała swoją pocztówkę. Miasta posiadały bardzo bogatą paletę kart widokowych. Wrocław, jako stolica Śląska miał duże zapotrzebowanie na pocztówki ze względu na liczbę turystów i przyjezdnych m.in. uczniów, studentów, wojskowych.

fot. redakcja

Przypomnieć trzeba, że w od 1868 r. do 1899 r. liczba ludności wzrosła z 192 000 do ponad 400 000. Ponieważ przyrost naturalny w dużych miastach nie był jeszcze wtedy wysoki, wzrost ten spowodowany był napływem ludności. Dla wydawców kart pocztowych oznaczało to tysiące potencjalnych nabywców.

Wydawcy starali się pokazać charakterystyczne budowle i zakątki miasta, takie jak: ratusz, opera, katedra, ale również inne, mniej popularne motywy. W tym czasie swoje miejsce na pocztówce znalazły: szkoły, remizy strażackie, budynki hydrotechniczne, hale targowe, restauracje. Dla wielu pocztówka była świetną reklamą, ponieważ dzięki swej popularności trafiała do ludzi w całym kraju, a także świecie. Ważną kategorię stanowiły pocztówki z różnymi katastrofami takimi jak: pożary, wypadki budowlane i komunikacyjne, oraz klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi czy powodzie).

Mariusz Kotkowski