Patroni kategorii

Program "Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje".

Drodzy Czytelnicy,

polecamy Waszej uwadze nowy program, który powstał z inicjatywy Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Krajowego Zespołu do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Komendy Głównej Policji.

Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje

Chcesz, żeby Twoje dzieła sztuki były bezpieczniejsze? Wypełnij formularz "Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje"! Opisz swoje zabytki! W razie nieszczęścia łatwiej będzie odzyskać swoją własność.

System został zbudowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Komendy Głównej Policji, przy współpracy środowisk muzealnych z organami ścigania, służbami celnymi, pracownikami rynku sztuki, towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również właścicielami dzieł sztuki i antyków. Jego podstawą były funkcjonujące karty muzealne oraz  zainicjowany przez fundację Jean Paul Getty Trust w 1993 roku i przyjęty przez ICOM system Object ID.

Program "Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje" zainaugurowany został 3 grudnia 2010 r., na Warszawskich Targach Sztuki. Jako standard dokumentacji zabytków i dzieł sztuki, stworzony w celu identyfikacji obiektów utraconych w wyniku przestępstwa, klęsk żywiołowych czy zagubień, jest skierowany przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki, kolekcjonerów, antykwariuszy i właścicieli galerii. Jego odbiorcą mogą być też środowiska kościelne, od wieków gromadzące w świątyniach dobra kultury.

Istotą programu jest formularz, którego wypełnienie pozwala na późniejszą identyfikację utraconych obiektów. Opisanie pól i uzupełnienie formularza o odpowiednie zdjęcia nie wymaga specjalistycznej wiedzy - wystarczy uważnie przeczytać informacje o tym, jak wypełniać kwestionariusz. Karta identyfikacyjna obiektu w programie "Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje" została tak zaprojektowana, by posiadacz dzieła sztuki bądź zabytku mógł wypełnić ją samodzielnie.

Zachęcamy wszystkich kolekcjonerów i posiadaczy dzieł sztuki czy zabytków do skorzystania z tego programu. Pamiętajcie Państwo, że wypełnione formularze programu "Bezpieczne Zbiory-Bezpieczne Kolekcje" przeznaczone są wyłącznie dla właściciela opisywanych dzieł. Dopiero w przypadku kradzieży, zaginięcia czy zniszczenia karta identyfikacyjna obiektu niezwłocznie powinna być przekazana policji. Taki dokument będzie podstawą rejestracji utraconego dzieła w policyjnej bazie danych oraz Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY TEŻ WSZYSTKICH ANTYKWARIUSZY, KTÓRZY CHCIELIBY SŁUŻYĆ POMOCĄ OSOBOM WYPEŁNIAJĄCYM KARTY PROGRAMU "BEZPIECZNE ZBIORY-BEZPIECZNE KOLEKCJE".

więcej na stronie: www.bezpiecznezbiory.pl