Patroni kategorii

Jarmark św. Dominika 2011 po raz kolejny w rękach MTG

Jarmark Dominikański, źródło: www.mtgsa.pl

Długo oczekiwana informacja trafiła w końcu do mediów - Jarmark św. Dominika w 2011 roku zorganizują po raz kolejny Międzynarodowe Targi Gdańskie. Ta cykliczna impreza, którą w 2010 roku odwiedziło ok. 8 milionów gości, odbędzie się już niebawem i potrwa od 30 lipca do 21 sierpnia.

Dokładnie 13 maja 2011 roku biuro prasowe Urzędu Miasta Gdańsk ogłosiło wyniki konkursu na organizację Jarmarku. Do walki stanęły trzy potężne firmy: ASPE sp. z o.o. z Poznania, DEMUTH DELTA sp. z o.o. Gdańsk S.K.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. Dwunastoosobowe jury postawiło na MTG, które tym samym zorganizują największą tego typu imprezę w Polsce w kolejnych pięciu latach.

Jak czytamy w wypowiedziach prasowych, atutem MTG były kompleksowość, wielotorowość, gwarancja ciągłości i wiarygodności, doskonale zaplecze. Wg informacji UM Gdańska: "Jednym z mocnych punktów oferty MTG SA był zaprezentowany System Identyfikacji Wizualnej (SIW) - identyfikujący poszczególne strefy funkcjonowania jarmarku. Każdej z 4 stref przyznano kolor oraz piktogram identyfikujący, dzięki którym zwiedzający dowiedzą się, czy znajdują się w strefie kolekcjonerskiej, sukienniczej, gastronomicznej czy też artystycznej. Nośniki mają być umieszczane na latarniach miejskich i masztach. Nad najważniejszymi namiotami (punkty informacyjne, medyczne, sceny) pojawią się natomiast widziane z daleka balony."

Oryginalnym pomysłem wydaje się być również częściowe ujednolicanie stoisk - oznacza to m.in., że znakiem "rozpoznawczym" strefy kolekcjonerskiej mają być parasole z logo jarmarku, a zielone altany charakterystyczną scenografią dla stoisk artystycznych.

Jak w "nowej - starej roli" sprawdzą się weterani Jarmarku Dominikańskiego okaże się już wkrótce! Portal Antykwaryczny trzyma kciuki.

Opracowanie na podstawie noty prasowej UM w Gdańsku. 

Ważne informacje dla wystawców - wyciąg ze strony organizatora, Międzynarodowych Targów Gdańskich:

"Lokalizacja stoisk zależy od branży oraz wybranego przez klienta standardu stoiska.Aby wziąć udział w Jarmarku św. Dominika, należy wypełnić i przesłać właściwy dla danej branży formularz zgłoszenia uczestnictwa pocztą, e-mailem lub faksem.

Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Artyści dołączają kopię dyplomu szkoły lub uczelni plastycznej, kopię legitymacji związku artystów plastyków lub innego dokumentu. Rzemieślnicy powinni udokumentować przynależność do cechu lub przedstawić kserokopię dyplomu czeladniczego/mistrzowskiego. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do określonej grupy klientów podejmuje organizator na podstawie dostarczonych dokumentów.

Prawo rezerwacji miejsc mają uczestnicy Jarmarku św. Dominika 2010 pod warunkiem, że wynajmują te same miejsca handlowe. Termin składania rezerwacji - 10 czerwca 2011 r.

UWAGA! Będą zmiany terenów Jarmarku! O potwierdzeniu lub zmianie lokalizacji stoiska powiadamiamy klientów w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Pozostali klienci kupują w tzw. wolnej sprzedaży, która rozpocznie się 20 czerwca 2011 r.Nie ma konieczności osobistego zakupu miejsca w Biurze Jarmarku, można przesłać zgłoszenie pocztą. Organizatorzy przydzielają miejsca o powierzchni i lokalizacji w miarę możliwości zgodnej z życzeniami klienta.

Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez klienta zaproponowanej lokalizacji. Płatność za stoisko realizowana jest w 2 ratach: 50% opłaty eksploatacyjnej w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia rezerwacji miejsca, pozostała cześć do 15 lipca 2011 r."


Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania dla strefy "Kolekcjonerzy", które pochodzą ze strony organizatora: www.mtgsa.pl/title,Kolekcjonerzy,pid,1038.html